Tidlig nominasjon av ordførerkandidat i Harstad Høyre

Høyre Hovedorganisasjon (HH) har etter evaluering av planlegging og gjennomføring av valgkampen 2015 blant annet kommet frem til at nominasjon av ordførerkandidat bør gjennomføres forut for det ordinære nominasjonsmøtet i lokalforeningene. Hovedårsakene til dette er at lokalforeningene kan få tid til å profilere sin kandidat og at kandidaten da kan delta aktivt i programarbeid og rekruttering av øvrige listekandidater.

Nominasjonskomiteen ønsker å etterkomme anbefalingen fra HH. Styret i Harstad Høyre har sluttet seg til anbefalingen fra HH gjennom vedtak om tidlignominasjon i styremøte 23.4.2018.

Tidlig nominasjonsmøte for ordførerkandidat må gjennomføres så snart som mulig og legges til 19. juni. Ordinært nominasjonsmøte gjennomføres som vedtatt på årsmøtet innen november 2018.

Vedtektene for Høyre sier at nominasjonsmøte må berammes minst 3 måneder før møtet skal gjennomføres. Innkallingen med dagsorden vil bli sendt ut, i henhold til vedtektene minst 3 uker før møtedato. På grunn av denne nye anbefalingen fra HH berammes nominasjonsmøte for ordførerkandidat i Harstad Høyre med kun 2 måneder varsel.

For å være stemmeberettiget på nominasjonsmøtene må man ha betalt kontingent og ha vært medlem i 4 uker.

Dersom noen av medlemmene i Harstad Høyre har innsigelser mot at beramming av møte for tidlignominasjon av ordførerkandidat er kun 2 måneder bes de rette den til Harstad Høyre ved styrets leder Einar Jahre Mustaparta, på epost: e-must@online.no, innen 3. mai 2018.

Vennlig hilsen

Harstad Høyre

Einar Jahre Mustaparta, Styrets leder