Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Hedmark fylke

Kontakt

Lise Berger Svenkerud
Leder
Telefon: 91399419

Rangdi W Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Send oss en e-post

Aktuelt

Velkommen etter

Eldreomsorg må være mer enn valgkamputspill. Det må jobbes med nasjonalt og i den enkelte kommune, og ha politisk fokus og prioritet...

Våre folk