Gunnar Gundersens ukebrev

Hedmark Høyres stortingsrepresentant har denne gangen skrevet om lokaldemokratiet, og grepene som regjeringen tar.
Lokaldemokratiet.

Kommunereform eller ikke diskuteres heftig for tiden. Det er lokaldemokratiet og dets innhold som står sentralt. Hvilke oppgaver skal kommunene ha? Hvor store må de være for å ha ressurser til å håndtere utfordringene og hva er det beste for å vitalisere lokaldemokratiet?

 

I denne sammenheng har det vært interessant å følge saken om motorisert ferdsel i utmark. Den fikk sin avgjørelse i Stortinget i går. Det ble vedtatt at kommunene skal få myndighet til å anlegge «leder»/ferdselsårer der snøscootertrafikk tillates. Dette skal skje innenfor meget strenge nasjonale rammer og er absolutt intet «frislipp». Det kan snarere virke vitaliserende for lokaldemokratiet i mange kommuner og åpner for større lokal medbestemmelse over eget lokalmiljø. Jeg ser det som en stor seier at dette nå er loset igjennom, men er direkte bestyrtet over den mistillit til lokaldemokratiet som motstanderne har synliggjort. Det er bare å lese stortingsinnstillingen. Ap og hele opposisjonen har ikke mye tillit til at deres lokalpolitikere kan håndtere sitt eget lokalmiljø, det er i hvert fall sikkert.

 

Nå får vi se da hvordan det utvikler seg. Jeg er helt sikker på at kommunene finner balansen mellom at en turistbedrift i distrikts-Norge kanskje kan lage en opplevelse som kan bidra til at noen arbeidsplasser opprettholdes/utvikles eller at noen kan nyte naturen fra skutersetet og de som ønsker ro og fred. Helt sikkert er det i hvert fall at motorisert ferdsel i utmarka på land vil være underlagt helt andre restriksjoner og strengere regime enn ferdselen i utmark på sjø. Dette blir bra!

 

EFTA/EU.

Jeg er, som dere vel vet, nestleder i EFTA/EØS-delegasjonen. Det er meget interessant, men medfører periodevis mye reisevirksomhet. Tirsdag var jeg i Brüssel i anledning at EU lager en rapport som evaluerer EØS-avtalen. Det har skjedd mye siden den trådte i kraft for 20 år siden. Ikke minst har EU utviklet seg enormt. Rapporten viser at forholdet mellom Norge, Island og Liechtenstein i all hovedsak fungerer meget bra og at de fleste utfordringene gjelder Sveits. Men vi hadde behov for å få korrigert noen småfeil og spille inn noen momenter til rapporten. Vi møtte velvilje og fikk gehør for våre innspill og jeg mener turen er et eksempel på at det nytter å være tidlig ute med innspill. Det er stor interesse for å lytte og alle er interessert i at samarbeidet skal utvikle seg på en slik måte at det gavner alle på best mulig måte.

 

Lokalt.

Utredning av tunnel-løsning for jernbanen i Hamar er noe jeg i samarbeid med Knut Fangberget og Hamar Høyre, har jobbet lenge med. Beskjeden til John Ragnar Aarseth, Høyres statssekretær i samferdselsdepartementet, har vært klar; For en by med stort vekstpotensial og utviklingsmuligheter, er ikke tog «på pæler i strandsona» og som Hamars front mot Mjøsa en løsning for framtida og noe man planlegger i 2015. Dette er et spørsmål om hvordan «Innlandets hovedstad» skal framstå i et 100-årsperspektiv framover. Meldingen om at tunnel skal utredes var en stor seier for Hamar og ikke minst for Hamar Høyre. De har vært tydelige lenge og da nytter det!

 

For øvrig kan man jo ikke unngå å legge merke til at det er vegarbeid og utbedringer mange steder for tiden. Taktskiftet på samferdselssiden synes! Da vegvesenet satte i gang med hogstmaskin på rv 3/25 synes jeg egentlig de «snøt» ordføreren i Elverum, Erik Hanstad, og meg for et godt oppslag. Vi ble nemlig på møtet i Samferdselsdepartementet for noen uker siden, enige med Ketil Solvik Olsen om at en hogstmaskin ville være den mest effektive måten å slå tilbake Aps forsøk på å så tvil om vegprosjektet. Vi gleder oss nå over at den kom før vi fikk snudd oss rundt!