Vår visjon

Høyre vet at vi sammen kan gjøre kommunen bedre. Vi som har hjerte i Åmot vil ha et nærmiljø som er trygt og mangfoldig.

Våre hovedsaker

Skole og oppvekst

Åmot Høyre vil fortsette å videreutvikle barnehager og skoler i kommunen

Næringsutvikling

Åmot Høyre skal være en pådriver for etablering og videreutvikling av lokalt næringsliv i kommunen.

Veier

Åmot Høyre vil sette av penger til vedlikehold av kommunale veier for å redusere etterslepet.

Helse og omsorg

Åmot Høyre vil at kommunen skal gi omsorg med verdighet i alle livets faser.

Se vår politikk

Åmot kommune

Hedmark

Kontakt

Tore Mathisen
Leder
Telefon: 93408085

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk