Kontakt

Adresse

c/o Hedmark Høyre, Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Åmot Høyre

Åmot Høyre ledes av Tore Mathisen

Åmot Høyre vil jobbe for at Åmot skal være en attraktiv kommune som folk ønsker å bosette seg i. Flere innbyggere vil gi en bedre kommuneøkonomi, slik at vi kan yte best mulige tjenester til våre innbyggere.