Kontakt

Adresse

c/o Hedmark Høyre, Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Om Åmot Høyre

Åmot Høyre ledes av Tore Mathisen

Åmot Høyre vil jobbe for at Åmot skal være en attraktiv kommune som folk ønsker å bosette seg i. Flere innbyggere vil gi en bedre kommuneøkonomi, slik at vi kan yte best mulige tjenester til våre innbyggere.