Politikk

Åmot Høyre vil jobbe for at Åmot skal være en attraktiv kommune som folk ønsker å bosette seg i. Flere innbyggere vil gi en bedre kommuneøkonomi, slik at vi kan yte best mulige tjenester til våre innbyggere.

Våre hovedsaker

Skole og oppvekst

Åmot Høyre vil fortsette å videreutvikle barnehager og skoler i kommunen

Næringsutvikling

Åmot Høyre skal være en pådriver for etablering og videreutvikling av lokalt næringsliv i kommunen.

Veier

Åmot Høyre vil sette av penger til vedlikehold av kommunale veier for å redusere etterslepet.

Helse og omsorg

Åmot Høyre vil at kommunen skal gi omsorg med verdighet i alle livets faser.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Skole og oppvekst

  Åmot Høyre vil fortsette å videreutvikle barnehager og skoler i kommunen. For å få til det vil vi:

  • Sørge for bedre utnyttelse av tilgjengelige midler.
  • Satse mer på etter- og videreutdanning av ansatte i barnehager og skoler.
  • Fortsette arbeidet med å heve kvaliteten på læring i barnehager og skoler.
  • Kun benytte kvalifiserte lærere i skolen.
  • Sikre fortsatt full barnehagedekning.
 • Næringsutvikling

  Åmot Høyre skal være en pådriver for etablering og videreutvikling av lokalt næringsliv i kommunen. 

  Vi vil fortsette å bidra til styrking av Høyskolen i Hedmark avd. Rena, slik at høgskolen forblir viktig i utviklingen av Åmot-samfunnet. Videre utvikling av vannkraft er viktig for kommunen.

 • Veier

  Åmot Høyre vil sette av penger til vedlikehold av kommunale veier for å redusere etterslep.

 • Helse og omsorg

  Åmot Høyre vil at kommunen skal gi omsorg med verdighet i alle livets faser. Det vil vi oppnå gjennom å:

  • Bruke tilgjengelige midler på en best mulig måte.
  • Skape forutsigbarhet for brukerne av helsetjenestene.
  • Øke bruken av velferdsteknologi i omsorgen.
  • Legge til rette for kompetanseheving i omsorgssektoren.
 • Kollektivtransport

  Åmot Høyer vil jobbe for flere avganger med buss og tog til og fra Rena.

 • Forsvaret

  Åmot Høyre vil jobbe for styring av Forsvaret i vår kommune. Vi vil bidra til et tett samarbeid mellom Forsvaret og Åmotsamfunnet.

 • Kirken i Åmot

  Åmot Høyre vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet av kirkene i Åmot.

 • Kommunale avgifter

  Åmot Høyre vil jobbe for å redusere de kommunale avgiftene.

 • Rovdyr

  Åmot Høyre støtter en ny og mer restriktiv rovdyrpolitikk med mer lokal forvaltning. Det vil gi trygghet for friluftsliv, husdyrhold og jakt.

 • Eiendomsskatt

  Åmot Høyre vil ikke utvide eller øke eiendomsskatten.