Formøte til kommunestyret

Kommunestyret har møte tirsdag 18. oktober. Kommunestyregruppens formøte er åpent for alle medlemmer som ønsker å overvære møtet.

Saksdokumenter finnes på kommunens hjemmesider.

Kommunestyremøtet 18/10

Informasjonssaker:

Ca kl 16:15 Planstrategi v/Rådmannen

Ca kl 17:30 Landbruk v/Fylkesmannen

Ordinært møte (kl 1900)

Informasjon v/Ordfører

Informasjon v/Rådmannen

Sak

102/16 Godkjenning av møteprotokoll

103/16 Inngangsverdi Kanalskogen

104/16 Tertialrapport 2. tertial Eidskog Næringsservice KF

105/16 Rapportering 2. tertial

106/16 Etablering av brukerråd i enhet for Helse.

107/16 Eidskog kommune - demensteam.

108/16 Etablering av kvalitetsråd organisert som et trepartsamarbeid.

109/16 Gavemidler - Eidskog Helsetun

110/16 Innføring av betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet).

111/16 Lavterskeltilbud, rusmiddelavhengige

112/16 Tilbud til voksne pasienter med psykisk helse- og rusproblemer.

113/16 Næringsstrategi i Kongsvingerregionen

114/16 Brustad Bru - Vestmarka

115/16 Vektervegen - et kommunalt ansvar?

116/16 Stemmesteder og Stemmetider - Storting og sametingsvalget 2017

117/16 Eiendomsskatt