Styremøte

Agendaen  for styremøtet

 1. Referat fra styremøtet 10.08.16 (tidligere sendt ut til styret)
 2. Mennesker som vil hverandre vel, partikultur, etiske retningslinjer og varsling, jfr e-post 05.08.16 fra Høyre sentralt (sak 4 fra styremøtet 10.08.16), jfr vedleg
 3. Årsmøtet i lokalforeningen Dato (innen 01.12.16)Frist for innkalling, regnskap, valgkomite, årsberetning fra styret/kommunestyregruppen
  Sted
  Servering
 4. Fellesvedtekter – kommuneforeninger, jfr vedlegg
 5. Hvordan ønsker vi å bruke hjemmesiden og/eller FB-kontoen? Dette er en sak vi har diskutert tidligere og som Sverre har reist på nytt, jfr vedlagte e-post
  Sverre har ikke anledning til å delta i dette styremøtet, men vi kan likevel ta opp temaet!
 6. Distribusjon av møteref fra styremøtene, sak under eventuelt styremøtet 10.08.16
 7. Programutkast (sendt alle medlemmer) Frist for kommentarer/innspill 15.11.16.
  Last ned programutkastet
 8. Eventuelt
  - aktuell informasjon fra kommunestyret og utvalg
  - dato for neste styremøte