Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.


Du kan laste ned hele programmet til Eidskog Høyre her, eller lese videre under.

Våre hovedsaker

En ansvarlig økonomisk politikk tilpasset kommunens økonomi

Helse og omsorg

Næringsutvikling og miljø

Skole

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller  Eller last ned vårt program her.

 • Vår visjon
  Eidskog Høyre vil at vår kommune skal videreutvikles til et lokalsamfunn som vil fortsette med å være et trygt og trivelig sted å bo, arbeide, gå på skole og tilbringe sin fritid for alle innbyggerne i hele kommunen.
 • Skole og oppvekst
  Vi skal ha et oppveksttilbud med høy kvalitet som gir våre barn og unge et best mulig grunnlag for videre utdanning og livet som voksne. Arbeidet med å redusere frafall i den videregående skolen og hindre at sosiale ulikheter går i arv må starte i barnehagen. Læreren er den viktigste ressursen for å lykkes i skolen.
 • Helse og omsorg
  God kvalitet i omsorgstjenestene er avhengig av kompetente og motiverte ansatte i en velfungerende organisasjon. Alle som trenger hjelp til å klare seg i hverdagen skal ha trygghet for at de får hjelp når de trenger det. Forebyggende tiltak, tverrfaglig innsats og innbyggernes behov vektlegges. 

 • Næringsutvikling

  En av forutsetningene for bosetting og utvikling i Eidskog kommune er tilgang på arbeidsplasser. Dette kan være arbeidsplasser i kommunen eller i pendleravstand fra kommunen. Det er derfor viktig at kommunen også har en aktiv og positiv holdning til næringslivet i hele regionen. 

  For å etablere flest mulig arbeidsplasser i Eidskog, bør dette skje gjennom to hovedlinjer: 
  • Det viktigste er å legge til rette for eksisterende bedrifter, inkludert skog- og jordbruksvirksomheter. 
  • Motivere og stimulere til nyskaping og entreprenørskap
 • Samferdsel
  Gode kommunikasjonsløsninger tilpasset behovet er vesentlig for alle lokalsamfunn, også for Eidskog. Næringslivet trenger veger som holder mål i forhold til bl.a. tungtransport. Innbyggerne for øvrig har behov for tilgang til offentlig kommunikasjon som et alternativ til privatbil. God kommunikasjon forutsetter samarbeid på alle nivåer for å få til de beste løsningene. 
 • Trygge lokalsamfunn

  Eidskog Høyre vil at vår kommune skal videreutvikles til et lokalsamfunn som vil fortsette med å være et trygt og trivelig sted å bo, arbeide, gå på skole og tilbringe sin fritid for alle innbyggerne i hele kommunen.