Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.


Du kan laste ned hele programmet til Eidskog Høyre her, eller lese videre under.

Våre hovedsaker

En ansvarlig økonomisk politikk tilpasset kommunens økonomi

Helse og omsorg

Næringsutvikling og miljø

Skole

 • Vår visjon
  Eidskog Høyre vil at vår kommune skal videreutvikles til et lokalsamfunn som vil fortsette med å være et trygt og trivelig sted å bo, arbeide, gå på skole og tilbringe sin fritid for alle innbyggerne i hele kommunen.
 • Skole og oppvekst
  Vi skal ha et oppveksttilbud med høy kvalitet som gir våre barn og unge et best mulig grunnlag for videre utdanning og livet som voksne. Arbeidet med å redusere frafall i den videregående skolen og hindre at sosiale ulikheter går i arv må starte i barnehagen. Læreren er den viktigste ressursen for å lykkes i skolen.
 • Helse og omsorg
  God kvalitet i omsorgstjenestene er avhengig av kompetente og motiverte ansatte i en velfungerende organisasjon. Alle som trenger hjelp til å klare seg i hverdagen skal ha trygghet for at de får hjelp når de trenger det. Forebyggende tiltak, tverrfaglig innsats og innbyggernes behov vektlegges. 

 • Næringsutvikling

  En av forutsetningene for bosetting og utvikling i Eidskog kommune er tilgang på arbeidsplasser. Dette kan være arbeidsplasser i kommunen eller i pendleravstand fra kommunen. Det er derfor viktig at kommunen også har en aktiv og positiv holdning til næringslivet i hele regionen. 

  For å etablere flest mulig arbeidsplasser i Eidskog, bør dette skje gjennom to hovedlinjer: 
  • Det viktigste er å legge til rette for eksisterende bedrifter, inkludert skog- og jordbruksvirksomheter. 
  • Motivere og stimulere til nyskaping og entreprenørskap
 • Samferdsel
  Gode kommunikasjonsløsninger tilpasset behovet er vesentlig for alle lokalsamfunn, også for Eidskog. Næringslivet trenger veger som holder mål i forhold til bl.a. tungtransport. Innbyggerne for øvrig har behov for tilgang til offentlig kommunikasjon som et alternativ til privatbil. God kommunikasjon forutsetter samarbeid på alle nivåer for å få til de beste løsningene. 
 • Trygge lokalsamfunn

  Eidskog Høyre vil at vår kommune skal videreutvikles til et lokalsamfunn som vil fortsette med å være et trygt og trivelig sted å bo, arbeide, gå på skole og tilbringe sin fritid for alle innbyggerne i hele kommunen.