Vår visjon

Høyre vil videreutvikle et mangfoldig Elverum basert på det største fortrinnet Elverum har, nemlig menneskene som bor her.

Våre hovedsaker

Sykehus

Vi vil arbeide aktivt for at sykehuset i Elverum skal være hovedsykehus i Hedmark.

Skole

Vi vil styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk for å skape en kunnskapsskole for fremtiden.

Omsorg

Vi vil gi alle innbyggere tilgang til tilpasset omsorg, enten de er syke, eldre, unge, funksjonshemmede, utviklingshemmede, rusavhengige, eller har psykiske lidelser

Arbeidsplasser

Vi vil gi næringslivet gode betingelser for å skape vekst og trygge arbeidsplasser. Det er et mål at flest mulig skal kunne leve av eget arbeid og egen inntekt.

Se vår politikk
Erik Hanstad, Ordfører, Elverum
Erik Hanstad
Ordfører, Elverum

Elverum kommune

Hedmark

Kontakt

Joakim Ekseth
Leder
Telefon: +4790535577

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Send oss en e-post

Aktuelt

Kultur for læring

Tilstandsrapporten for videregående skole i Hedmark ble behandlet i fylkestinget 8. mars....

Om initiativ og muligheter

Formannskapsmøtet i Elverum 19. februar tok en interessant vending i behandlingen av en sak om deling av en landbrukseiendom...

Våre folk