Seks grunner til å stemme på Elverum Høyre


1. Erik Hanstad – Elverums ordfører!
2. Vi vil arbeide for at sykehuset i Elverum skal være hovedsykehus i Hedmark
3. Vi vil ha en omsorg med kvalitet og tilpassede tjenester
4. Vi vil styrke undervisningen i basisfagene, og bygge en ny skole i sentrum så raskt som mulig
5. Vi vil redusere rovviltbelastningen og arbeide for å fjerne ulvesona
6. Vi vil ha gratis parkering i sentrum, og utvikle elvebredden til en av Elverums perler

Yngve Sætre
Gruppeleder i Elverum Høyre