Politikk

Ved å gi det enkelte menneske tillit kan vi utløse skaperkraft for å bygge et sterkere og bedre lokalsamfunn.

Våre hovedsaker

Sykehus

Vi vil arbeide aktivt for at sykehuset i Elverum skal være hovedsykehus i Hedmark.

Skole

Vi vil styrke undervisningen i lesing, skriving, regning og engelsk for å skape en kunnskapsskole for fremtiden.

Omsorg

Vi vil gi alle innbyggere tilgang til tilpasset omsorg, enten de er syke, eldre, unge, funksjonshemmede, utviklingshemmede, rusavhengige, eller har psykiske lidelser

Arbeidsplasser

Vi vil gi næringslivet gode betingelser for å skape vekst og trygge arbeidsplasser. Det er et mål at flest mulig skal kunne leve av eget arbeid og egen inntekt.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her