Vår visjon

Hamar Høyre ønsker at Hamar kommune skal være byen med muligheter for alle. For å få til det må vi bygge et solid grunnlag for å møte fremtidens utfordringer og gripe fremtidens muligheter.

Våre hovedsaker

Kommuneutvikling

Skal vi klare å løse fremtidens velferdsutfordringer i Hamar, må vi legge til rette for høy utbyggingstakt og vekst i folketallet.

Skole og barnehage

Vi må styrke satsingen på kunnskap. Vi ønsker et samfunn hvor hver enkelt gis verktøyene til å forme sin egen fremtid, uavhengig av bakgrunn.

Helse og omsorg

Andelen eldre stiger kraftig i Hamar, og det er derfor viktig å legge til rette for en god alderdom.

Sosialt sikkerhetsnett

For mange mennesker har falt gjennom vårt sikkerhetsnett, enten det er i skolen, barnevernet eller helsetjenesten.

Se vår politikk

Hamar

Innlandet

Kontakt

Ann Margit Dobloug Mengshoel
Leder
Telefon: 45660966

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Aktuelt

Budsjettalen 2017

Bunnlinjen for budsjettet er å imøtekomme høy vekst med langsiktighet og bærekraft. ...

Effekter for Innlandet

Statsminister - dirigenter – Kjære Landsmøte Innlandet er stort! Like stort som hele Danmark i areal. Det sier seg selv at samferdsel...

Velkommen til Hamar!

Kjære Statsråd, kjære Høyre – venner i Hedmark og Oppland, velkommen til Hamar! ...

Våre folk