Aktuelt

Effekter for Innlandet

Statsminister - dirigenter – Kjære Landsmøte Innlandet er stort! Like stort som hele Danmark i areal. Det sier seg selv at samferdsel er avgjørende for vekst og utvikling i vår region. ...

Det beste for Hamar!

Jeg håper vi samles om vedtaket vi fatter her i dag. Støttespillerne for både øst og vest har kjærlighet til byen og har kjempet for det de mener er den beste løsningen. ...

Vi utvikler byen for generasjonene som kommer etter oss

For to uker siden kom datteren min på 11 år hjem fra skolen, og fortalte at de hadde hatt avstemming mellom trasé vest og øst. Alle hadde stemt for øst. Jeg spurte henne om jeg kunne fortelle om dette til kommunestyret, og det fikk jeg lov til. ...

BARN OG SOSIALE MEDIER

Bruk av sosiale medier har blitt en integrert del barn og unges hverdag. Stadig yngre barn får tilgang til sosiale medier som Instagram og Snapchat. Er dette greit? ...

Kulturminner selges for å bevares

Allerede i 2012 ble det besluttet at Åker gård skulle selges. Likevel kommer det som en overraskelse på ordføreren i Hamar at Statsbygg nå har lagt den ut for salg. ...

Budsjettalen juni 2016

Høyre, By og bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne tar sammen ansvar når vi i dag legger frem budsjettforslaget vårt som vi har kalt klare prioriteringer. ...

Hva mener Hamar Høyre

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre? Her kan du lese Hamar Høyre sitt program for valget!...

Hamar skolen og ambisjoner

Det er fremover viktig å ta tak i utfordringene som elevundersøkelsen og tilstandsrapporten for Hamarskolen peker på. Dette gjelder spesielt det faktum at elevene etterspør større faglige utfordringer og at det er for stor spredning i resultater mellom skolene i Hamar....

Kommunereform

Demokratiet blir styrket gjennom kommunens økte handlingskraft. Hamar og Stange kan løse flere oppgaver, fordi vi får flere ressurser på tvers av tradisjonelle forvaltningsområder. Da kan vi levere løsninger som svarer på lokalsamfunnets behov.   ...

Med Hamar Høyre for en grønnere by

Livet leves i kommunene, og godt over 20 prosent av Norges totale utslipp foregår innenfor kommunale virkemidler. Det er her de mange små, men viktige endringene må skje....