Kontakt

Adresse

c/o Innlandet Høyre, Storgata 105
2390 MOELV

Våre folk

Se våre politikere

Om Hamar Høyre

Hamar Høyre ledes av Ann Margit Dobloug Mengshoel

Hamar Høyre vil gjennomføre en politikk som tilrettelegger for en bærekraftig, klimavennlig og attraktiv by. Dette vil vi oppnå ved å legge til rette for velfungerende kollektivtransport, gode barnehager og skoler, et næringsliv i vekst og attraktive bo- og arbeidsområder.