Vår visjon

Høyre mener at en av kommunens viktigste oppgaver er å legge til rette for vekst og utvikling lokalt og regionalt. For å oppnå dette vil vi stå på for ere arbeidsplasser, allsidig studietilbud, gode bomiljøer, trygge oppvekstsvilkår, gode helsetjenester, aktivt kulturliv og effektiv kommunikasjon.

Våre hovedsaker

Samfunnsutvikling

Høyre vil videreføre suksessen med omstillingsprogrammet for Kongsvinger. Sammen med høgskolemiljøet, kunnskapspark og næringslivsaktører vil vi legge til rette for nye vekstnæringer, f eks bioøkonomi.

Oppvekst

Høyre vil bygge en ny felles ungdomsskole på Tråstad og opprettholde dagens barneskolestruktur.

Helse, sosial og omsorg

Høyre vil øke bruk av hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi, og legge til rette for hverdagsmestring slik at de som ønsker det, og er i stand til det, skal få bo hjemme.

Kultur, fritid og miljø

Høyre vil tilby gratis bruk av kommunale anlegg for barn og unge under 19 år.

Se vår politikk

Kongsvinger kommune

Hedmark

Kontakt

Rolv Werner Erichsen
Leder
Telefon: +4746400979

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Våre folk