Kontakt

Adresse

c/o Hedmark Høyre, Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Kongsvinger Høyre

Kongsvinger Høyre ledes av Rolv Werner Erichsen

Høyre vil at Kongsvinger fortsatt skal ha en ledende rolle i utviklingen av regionen. Samtidig er vi overbevist om at hele regionen vil bli mer attraktiv for innbyggere og næringsliv dersom vi slår oss sammen med nabokommunene. Høyre vil derfor jobbe for at det etableres en regionkommune med Kongsvinger som kommunesenter.

Høyre har vært en del av det politiske  ertallet i Kongsvinger de siste åtte årene, og i alle disse årene har kommunen gått med overskudd. Gjennom god økonomisk styring og fornuftige prioriteringer har vi sørget for et godt og balansert tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Høyre vil sikre en ansvarlig bruk av våre felles ressurser også i kommende periode.