Kontakt

Adresse

c/o Hedmark Høyre, Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Om Ringsaker Høyre

Ringsaker Høyre ledes av Roar Wien

Ringsaker Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.