Mange glade Høyrefolk i Sør-Odal

I helgen fikk vi forklart mange glade Sør-Odølinger om hvorfor det lønner seg å stemme Høyre i årets stortingsvalg.

  • Vi skal gjøre folk og bedrifters møte med det offentlige enklere ved å forenkle eller fjerne regelverk

  • Vi skal fortsette å satse på lærerne gjennom økte muligheter for etterutdanning

  • Vi prioriterer utbygging av infrastruktur

  • Vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet og sikre at hjelpen går til de som trenger det mest

  • Barn og unge i skolen får nærere oppfølging gjennom tidlig innsats i de første skoleårene

  • Styrke lokaldemokratiet og sørge for at nye virksomheter i offentlig sektor etableres utenfor Oslo