Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skole for fremtiden

Vi vil bygge en ny og fremtidsrettet 1-10 skole på Skarnes for kommende, generasjoner. Da vil vi fortsatt kunne være en skolekrets i fremtiden. Vi vil arbeide for å styrke Skarnes Videregående skole for fremtiden, med fokus på yrkesfag og lærlingeplasser.

Helse og omsorg

Forebyggende arbeid er viktig, eldre skal leve aktive og innholdsrike liv, med et tett og godt samarbeid mellom frivillig innsats og offentlige tjenester får vi det beste resultatet. Vi vil legge til rette for gode pleie og omsorgstjenester for de som trenger det. Ved å ha en sunn og oversiktlig kommuneøkonomi, og foreta riktige strukturgrep i Sør-Odal vil vi få mere penger til helse og eldreomsorg.

Samferdsel

Vi vil arbeide for en rask og helhetlig utbygging og ferdigstillelse av E16, og utbedring av Fylkesvei 175, spesielt gjennom sentrum. Vi vil jobbe imot bompengefinansiering av side veier tilknyttet ny E16.

Næringsliv

Vi vil jobbe aktivt for å få flere bedrifter til kommunen, samtidig som det er viktig å ta godt vare på de bedriftene som er etablert i kommunen. Vi vil prioritere redusering av eiendomsskatt for næringslivet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her