Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skoler og barnehager

Vårt velferdssamfunn er sterkt avhengig av en kompetent befolkning. En god skole gir elevene kunnskap og bidrar til at den enkelte kan forme sin egen framtid, uavhengig av bakgrunn.

Helse og omsorg

Kvalitet, valgfrihet og trygghet i omsorgen er viktigere enn hvem som er eier og driver. Et mangfoldig tilbud vil gi en bedre og mer individrettet tjeneste.

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet bidrar til å utfordre oss og til å åpne oss for det ukjente. Kunst og kultur er viktig for folkehelsen og til glede for den enkelte og samfunnet rundt.

Innvandring og integrering

Stange har tatt imot mange innvandrere og vi vil ønske flere velkommen i årene som kommer. Det er viktig for alle at hver enkelt blir tatt godt i mot og hjulpet inn i lokalsamfunnet

Se vår politikk

Stange kommune

Hedmark

Kontakt

Per Olav Hansen
Leder
Telefon: 98654679

Rangdi Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Aktuelt

Våre folk