Søk

Årsmøte i Stange Høyre 2016

Stange Høyre holder årsmøte 7. november 2016 kl. 18 i kantina på Rådhuset i Stange.


Saker som skal behandles:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Styrets og kommunestyregruppens beretning 
  4. Godkjenning av regnskap og budsjett 
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Valg av styre, valgkomitè og delegater til Hedmark/Oppland Høyres årsmøte, 27.-28. januar 2017 på Hamar.
  7. Vedtekter for Stange Høyre, justering etter de nye vedtektene som er vedtatt av sentralstyret 
  8. Innkomne saker

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i en måned og ha betalt kontingent for 2016

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Per Olav Hansen, Ottar Landfalds veg 37, 2312 Ottestad eller per.olav.hansen@hoyre.org innen 31. oktober 2016.

Enkel bevertning!

Velkommen! 

Hilsen

Styret i Stange Høyre