Kontakt

Adresse

c/o Hedmark Høyre, Øvre Torvgate 3
2815 GJØVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Stange Høyre

Stange Høyre ledes av Per Olav Hansen

For å sikre en god utvikling for Stange der flere vil bosette seg her, må vi legge til rette for nye og flere arbeidsplasser, sikre fortsatt gode barnehager og skoler, sikre kvalitet og trygghet for gode omsorgstjenester og gode bomiljøer.