Politikk

Stange Høyre vil føre en politikk som er basert på tillit til det enkelte mennesket og troen på enkeltindividet.

Våre hovedsaker

Skoler og barnehager

Vårt velferdssamfunn er sterkt avhengig av en kompetent befolkning. En god skole gir elevene kunnskap og bidrar til at den enkelte kan forme sin egen framtid, uavhengig av bakgrunn.

Helse og omsorg

Kvalitet, valgfrihet og trygghet i omsorgen er viktigere enn hvem som er eier og driver. Et mangfoldig tilbud vil gi en bedre og mer individrettet tjeneste.

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet bidrar til å utfordre oss og til å åpne oss for det ukjente. Kunst og kultur er viktig for folkehelsen og til glede for den enkelte og samfunnet rundt.

Innvandring og integrering

Stange har tatt imot mange innvandrere og vi vil ønske flere velkommen i årene som kommer. Det er viktig for alle at hver enkelt blir tatt godt i mot og hjulpet inn i lokalsamfunnet

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her