Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Høyres politikk

Trysil kommune

Hedmark

Kontakt

Dagmar Lyngstad
Leder
Telefon: +4795118138

Rangdi W Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Aktuelt

Trysil Høyre årsmøte 2016

22.november avholdt Trysil Høyre sitt årsmøte for 2016. Full møtesal, optimisme og engasjement preget møtet, hvor KristianTonning...

Våre folk