Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Trygghet for hjelp når en har behov for behandling og omsorg, er en bærebjelke i den norske velferdsmodellen.

Næringsutvikling i Tynset

Høyre vil at Tynset skal være en kommune for næringsutvikling i alle former og fasonger.

Regional utvikling og samarbeid

Arbeide aktivt for en kommunesammenslåing for bedre å ruste regionen for framtida

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her