Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Høyre legger til rette for flere jobber gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Trygg omsorg, raskere behandling

Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.

Styrke forsvar og beredskap

Høyre i regjering fornyer og forsterker vår forsvarsevne, og styrker beredskapen mot kriser og terror.

Høyres politikk
Lise Berger Svenkerud, Ordfører, Våler  i Hedmark
Lise Berger Svenkerud
Ordfører, Våler i Hedmark

Våler i Hedmark kommune

Hedmark

Kontakt

Lise Berger Svenkerud
Leder
Telefon: 91399419

Rangdi Wetterhus Krogstad
Fylkessekretær
Telefon: 92850336

Aktuelt

Godt årsmøte i Våler

Våler Høyre har bygget sten på sten de siste årene og kan både se tilbake på mye godt arbeid og ikke minst fram mot 2017 med optimisme...

Våre folk