Vår visjon

Fremtidens Hordaland bygges på skuldrene til alle som bor her. Hordaland er et fylke i vekst; derfor trenger vi politikk som legger til rette for valgfrihet og kunnskap, flere og tryggere veier og flere arbeidsplasser.

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.

Les mer om flere jobber her

Trygg omsorg, raskere behandling

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden.

Les mer om pasientens helsetjeneste

Se vår politikk

Hordaland fylke

Kontakt

Tom Georg Indrevik
Leder
Telefon: 91313409

Karsten Henrik Henschien Sprenger
Fylkessekretær
Telefon: 45791672

Send oss en e-post

Aktuelt

Øystesevassdraget vernes!

Regjeringen sier nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget, og går inn for vern av både nedre og øvre del. Hordaland Høyre har fått...

Våre folk