Arbeiderpartiet raserer det unike fagmiljøet ved Bergen maritime videregående skole

Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og SV har i dag i en pressemelding informert om hvilken videregående skoler i Hordaland de ønsker å legge ned. En av skolene de ønsker å legge ned er Bergen maritime videregående skole.

Fagtilbudet blir da flyttet til Laksevåg videregående skole. Bergen maritime videregående skole er i dag lokalisert på Nedre Nygård, sammen med Bergen maritime fagskole. En av de store synergieffektene ved at begge skolene er samlokalisert er at alle elevene på den videregående skolen får en unik tilgang til utstyr, simulatorer, spesialrom og kompetanse som er tilknyttet fagskolen.

”Avviklingen av Bergen maritime videregående skole og flytting av fagtilbudet til Laksevåg videregående skole, vil føre til en splittelse og en sterk svekkelse av fagmiljøet. Dette ville vært en katastrofe for sjøfartsbyen Bergen som den norske maritime hovedstaden og for Vestlandet som landets maritime kompetanseklynge. Dette vil også være i direkte strid med intensjonene i forslaget til ny skolebruksplan der det blir lagt vekt på å gjøre fagmiljøene mer robuste”, sier Høyres fraksjonsleder Christer Lilleskare Olsen.

Med nedleggelse av den videregående skolen, kan de i lengden føre til at det ikke lenger vil være grunnlag for å drive fagskolen, ettersom rekrutteringsgrunnlaget for fagskolen kan bli sterkt redusert eller helt forsvinne. Dette bekreftes også av både næringslivet og skolen selv. Ettersom forslaget inneholder at studielinjen Brønnteknikk ikke videreføres til Laksevåg vgs, vil dette bety at elever må til Stavanger for å følge denne linjen. Dette vil da resultere i at det ikke vil være elevgrunnlag for petroleumslinjen ved Bergen maritime fagskole heller. Bergen vil dermed gi en gavepakke til Stavanger ved å sende dyktige elever og studenter ut av byen, samtidig som fagmiljøet kastes på sjøen.

Flytting av fagtilbudet fra Bergen maritime vil også kreve store investeringer på Laksevåg videregående skole. Kostnadene ved en slik investering anslås til å være omtrent 15 millioner kroner. Også forskjellige sertifiseringer og godkjenning av Sjøfartsdirektoratet må søkes på nytt, uten garanti at det nye tilbudet blir godkjent.

Høyre foreslår å utsette samlokaliseringen mellom Bergen maritime fagskole og Bergen tekniske fagskole, til nye lokaler er funnet hvor begge fagskolene og Bergen maritime videregående kan samlokaliseres.


Foto: Bergen maritime fagskole