Erik Skutle hos Voss Active

Stortingsrepresentant Erik Skutle var denne uken på bedriftsbesøk på Voss! 

 

Vi har en fantastisk turist- og reiselivsnæring i Hordaland, og vi som er politikere må hjelpe deg til med å skape så gode rammevilkår som mulig.

Nå har vi en lav oljepris og kronekurs, og må utnytte det til noe positivt, det kan vi blant annet gjøre innen reiseliv.

Voss har mye reiselivsnæring med sesongarbeidere som kommer fra utlandet, men de opplever en del regelverk som hemmende. Vi må gjøre det lettere for bedriftene våre å få tak i den kompetansen de trenger. For eksempel trenger raftingsenterne kompetanse fra Australia, New Zealand, Canada med flere, den kompetansen finnes rett og slett ikke i Norge. Da er det dumt hvis de møter et for tunggrodd byråkrati i den prosessen.

Voss er en utrolig vakker plass, der det alltid skjer mye.