Erna topper Høyre-listen i Hordaland

— Det er en ære for nominasjonskomiteen å foreslå en statsminister som toppkandidat, sier Monica Mæland.


Monica Mæland har ledet nominasjonskomiteen som fremmer forslag til Hordaland Høyres stortingsvalgliste. Komiteen foreslår statsminister Erna Solberg på førsteplass. Ny på listen er tidligere fylkesordfører Tom-Christer Nilsen, som i dag er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han foreslås på andre plass.

 — Tom-Christer Nilsen kjenner hele Hordaland veldig godt. Han har vært fylkesordfører i Hordaland, og han vet hvilke behov, utfordringer og muligheter som fins i fylket vårt, sier Monica Mæland.

På de neste plassene følger Peter Christian Frølich, Torill Eidsheim og Ove Bernt Trellevik, alle stortingsrepresentanter i dag.

— Komiteen har hatt mange dyktige og engasjerte kandidatar å velge i. Vi har på mange måter hatt et luksusproblem. Jeg mener vi har lykkes med å balansere viktige hensyn i listeforslaget vårt, både med tanke kjønn og geografi, dyktighet og engasjement.

Det har vært uenighet i komiteen knyttet til plasseringen til Erik Skutle og Sigurd Hille. De er begge innvalgt på Stortinget i dag. Komiteens flertall på fire foreslår Erik Skutle på sjetteplass og Sigurd Hille på åttendeplass. Komiteens mindretall på tre ønsker motsatt rangering.

— Med unntak av disse to plassene, er komiteen samstemt. Dissensen knyttet til Erik og Sigurd handler blant annet om at Erik er foreslått som ungdomskandidat fra Unge Høyre, mens Sigurd er rangert høyere av Bergen Høyre. Her kom rett og slett ikke nominasjonskomiteen til enighet, uten at det er noen dramatikk knyttet til dette, sier Monica Mæland.

Nominasjonskomiteens forslag legges frem for nominasjonsmøtet, som skal velge den endelige valglisten. Nominasjonsmøtet finner sted 29. oktober på Grand Hotel Terminus i Bergen. 

 

Se hele listen:

1. Erna Solberg, Bergen

2. Tom-Christer Nilsen, Askøy

3. Peter Christian Frølich, Bergen

4. Torill Eidsheim, Meland

5. Ove Bernt Trellevik, Sund

6. Erik Skutle, Bergen (dissens)

7. Liv Kari Eskeland, Stord

8. Sigurd Hille, Bergen (dissens)

9. Iril Schau Johansen, Voss

10. Kjersti Pettersen, Bergen

11. Wenche Tislevoll, Fitjar

12. Hannah Atic, Bergen

13. Peder Sjo Slettebø, Kvinnherad

14. Vasan Singaravel, Bergen

15. Marie Bruarøy, Os

16. Roald Stigum Olsen, Bergen

17. Grethe Drønen Ringdal, Austevoll

18. Karstein Totland, Masfjorden

19. John Opdal, Odda

20. Inger Lise Skarstein, Bergen

21. Herman Friele, Bergen

 

Nominasjonskomiteen består av. Distriktene de tilhører i parentes.

Monica Mæland, leder (Bergen)

Nils Marton Aadland (Nordhordland)

Erlend Nævdal Bolstad (Hardanger og Voss)

Anette Dybvik (Bergen)

Øyvind Lernes (Sunnhordland)

Martin Smith-Sivertsen (Bergen)

Morten Storebø (Midthordland)

I tillegg har Berit Anita Larsen (Senior Høyre) og Emma Erlandsen (Unge Høyre) vært observatører. 

Listeforslaget i tall:

Kjønnsbalansen er 11 menn og 10 kvinner. 10 av kandidatene kommer fra Bergen, 4 fra Midthordland, 3 fra Sunnhordland, og 2 fra henholdsvis Nordhordland og Hardanger/Voss.