Fleip eller fakta? Tre kjappe om Ap og statlige arbeidsplasser

Aps kritikk av Solberg-regjeringen er rett og slett bare komisk, mener Peter Frølich (H).

Det finnes noen spørsmål hvor Arbeiderpartiet bør gå ekstra stille i dørene før de kritiserer andre. Utflytting av statlige arbeidsplasser er et av dem.

Det er sommer. Sommer betyr hytteliv. Hytteliv betyr pøsregn. Og pøsregn betyr å børste støvet av gamle brettspill. Forleden fant jeg frem en gammel klassiker her på hytten: «Fleip eller fakta». Etter å ha lest AUFs Victoria Johannesens innlegg i BA, hvor hun kritiserer Erna Solberg for å ikke flytte nok statlige arbeidsplasser fra Oslo til Bergen, har jeg fått inspirasjon til noen nye «Fleip eller fakta»-spørsmål.

Spørsmål 1: Ap går til valg i år på at de ikke skal flytte noen eksisterende statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Fleip eller fakta?

Spørsmål 2: Regjeringen har, sammen med Venstre og KrF, vedtatt å flytte 630 årsverk ut av Oslo. Flere utflyttinger er under vurdering, og summen kan komme opp i over 1 000 årsverk. Fleip eller fakta?

Spørsmål 3: Ap flyttet 1 – én – statlig arbeidsplass til Bergen da de styrte forrige gang. Fleip eller fakta?

Her er fasiten.

Svar på spørsmål 1: Fakta. Partisekretæren til Ap bekreftet nylig at de ikke vil ha noen omfattende utflytting av eksisterende statlige arbeidsplasser.

Svar på spørsmål 2: Fakta. Erna Solbergs regjering har flyttet ut om lag tre ganger flere statlige arbeidsplasser enn Stoltenberg klarte i sin siste periode. Om lag 125 av disse arbeidsplasser legges til Bergen, og flere kan trolig ventes.

Svar på spørsmål 3: Fleip. Det riktige svaret er at Ap flyttet 0 – null – statlige, sivile arbeidsplasser til Bergen i løpet av åtte år.
Regjeringen får altså kritikk av Ap for å gjøre for lite av noe som Ap selv ikke vil gjøre i det hele tatt (og heller ikke har klart å gjennomføre). Det er rett og slett bare komisk. For å bruke en Brann-metafor: Dette føles som å få kritikk av Mika Kottila for å ikke score nok mål.

Høyre mener det er riktig å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo – både eksisterende og nye arbeidsplasser. Selv om vi er stolte over å ha scoret høyt på dette feltet, er det likevel viktig å presisere: Det er ikke statlige arbeidsplasser Bergen eller Vestlandet skal leve av i årene fremover. Bergen har fantastiske miljøer innen offentlig sektor, særlig innen helse, forskning og Forsvaret. Men Vestlandets styrke har alltid ligget i industrien. I offshorenæringen. Innen shipping. I kraftsektoren. I fiskerinæringen. Vi skal leve av vekst og verdiskapning i næringslivet, slik vi vestlendinger alltid har gjort.

Den veksten er viktigst. Og den sikres best av Høyre og Erna Solberg.


Innlegget var på trykk i Bergensavisen 13. juli 2017