Retten til å velge egen skole

Følgende debattinnlegg ble publisert i Bergensavisen (BA) 22. august 2016

Sist torsdag begynte flere tusen elever i Hordaland på en videregående skole i fylket. De har hatt muligheten til å velge hvilken av de flotte videregående skolene i Hordaland de skal begynne på, noe som har vært en logisk selvfølge for elever i fylket de siste årene. 

Dessverre er det stor sannsynlighet for at dette skoleåret foreløpig er det siste året elevene har sjansen til å benytte seg av denne muligheten, ettersom Arbeiderpartiet, Krf, Senterpartiet og SV nå ønsker at denne rettigheten forsvinner. I motsetning til Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støres egne barn, som benytter seg av fritt skolevalg i Oslo til å gå på privatskole, har Arbeiderpartiet i Hordaland vært klinkende klar på at de skulle fjerne fritt skolevalg i Hordaland. Fra høsten neste år blir dette mest sannsynlig en realitet. Per i dag kan elever fritt velge hvilken skole de kan begynne på i hele fylket. Elever som er bosatt i en bydel i Bergen velger å gå på skole i en annen bydel eller til og med i en annen kommune. Mange velger også å dra på sin egen nærskole i egen bydel. Dette valget tar elevene selv, basert på hva slags skolemiljø eller studietilbud de ønsker eller hvilken andre behov de har.

Med dagens ordning kommer 9 av 10 elever inn på den skolen de prioriterer som førstevalg. I de tilfellene hvor en skole har flere søkere enn tilgjengelige plasser, avgjøres skoleplassen basert på best karaktersnitt. Har du på ungdomsskolen jobbet hardt for å komme inn på ønsket skole, bør det harde arbeidet også belønnes med en skoleplass på denne skolen. Det bør altså ikke belønnes eller blitt sett på som din egen fortjeneste å ha riktig bostedsadresse, slik som er Arbeiderpartiets ønske. Å fjerne fritt skolevalg er heller ikke noe nytt i norsk politikk. Det har vært prøvd i Oslo tidligere, men resultatet ble en mer delt by, hvor rike foreldre kjøpte leiligheter og byttet bosteds adresse til skolekretsen barna ville begynne på. Dette skaper en praksis og et system hvor størrelse på lommeboken kan bestemme en skoleplass, ikke hvilken innsats du har lagt inn på ungdomsskolen. 

Høyre håper at Arbeiderpartiet innser at å fjerne fritt skolevalg ikke er til det beste for elevene og at det ikke blir noe bedre skole at av byråkrater bestemmer skoleplasser basert på postnumre. Høyre har også vanskeligheter med å forstå at Arbeiderpartiet i Oslo foreslår at 16-årige skal få stemmerett ved kommunevalg, mens Arbeiderpartiet i Hordaland ikke anser en 16-åring til å være gammel nok til å velge egen skole. Den politiske diskusjonen om fritt skolevalg kommer opp i slutten av året, og Høyre håper at Arbeiderpartiet og støttepartiene deres innser hva som er til det beste for elevene. 

Hordaland Høyres fylkestingsgruppe ønsker alle elever på de videregående skolene lykke til med det kommende studieåret og håper at fremtidige elever fremdeles også kan benytte seg av fritt skolevalg!


Tobias Strandskog, leder Hordaland Unge Høyre

Christer Lilleskare Olsen, Hordaland Høyres fraksjonsleder i komite for opplæring og helse


Foto: Colourbox.com