Hordaland Høyres fylkestingsgruppe

Fylkestingsgruppen består av de 12 faste representantene og vararepresentantene i fylkestinget og lederen i Hordaland Høyre. 

Gruppeleder Tom-Christer Nilsen ble i statsråd 16.12.15 utnevnt til statssekretær for statsminister Erna Solberg. Han har innvilget permisjon fra 1.1.16. Mona Røsvik Strømme vil i permisjonstiden fungere som gruppeleder.

Fungerende gruppeleder:          Mona Røsvik Strømme

Fungerende nestleder:                Silja Ekeland Bjørkly

Leder av Hordaland Høyre:       Peter Christian Frølich

Gruppesekretær:                            Dan Femoen


Faste representanter:

1. Mona Louise Røsvik Strømme, Bergen

2. Silja Ekeland Bjørkly, Bergen

3. Nils Marton Aadland, Meland

4. Inge Reidar Kallevåg, Bømlo

5. Stein Inge Ryssdal, Bergen

6. Ragnhild Hus Fagerbakke, Austevoll

7. Olav Kvinge, Os

8. Iril Kirstine Schau Johansen, Voss

9. Dan Femoen, Bergen

10. Svein Kolbein Halleraker, Stord

11. May Eva Sandvik, Lindås

12. John Helge Gullaksen, Bergen


Fraksjonsledere:

Utvalg for miljø og samferdsel: Stein Inge Ryssdal
Utvalg for opplæring og helse: Dan Femoen
Utvalg for kultur, idrett og regional utvikling: Olav Kvinge
Kontrollutvalget: Inge Reidar Kallevåg

Høyres gruppekontor på fylkeshuset kan nås på telefon 55 23 93 61 eller e-post dan@hoyre.no