Foto: Colourbox.com

Helse i Hordaland

Hordaland Høyre er stolt over at regjeringen er i ferdig med å utvikle den første samlede nasjonale planen for framtidig organisering og drift av sykehusene i Norge. 

Resolusjon vedtatt av Hordaland Høyres arbeidsutvalg mars 2016

De regionale helseforetakene skal sørge for at den lokale akuttberedskap er ivaretatt slik at innbyggere føler seg trygge uansett hvor de bor i Hordaland. Å fjerne akuttkirurgi og dermed beredskap rykker i innbyggernes behov for trygghet for hjelp og omsorg.

Mer ekstremvær, stengte veier og innstilt helikopterdrift gjør at en i Hordaland tidvis har store utfordringer med å frakte pasienter videre til et større sentral- eller regionssykehus. Derfor vil Hordaland Høyre være en pådriver for å sørge for en god akuttberedskap ved våre lokalsykehus, og i ambulansetjenesten.

Stord

I ett av de mulige scenariene i den fremlagte helse- og sykehusplan foreslås det at den heldøgnlige akuttkirurgien ved Stord sykehus avvikles. Sunnhordland har et voksende befolkningsgrunnlag og et aktivt og mangfoldig næringsliv. Stord sykehus må derfor være et sykehus med forutsigbart kirurgisk aktivitet, også den akuttkirurgiske beredskapen.

Hordaland Høyre mener det er viktig at Stord sykehus også i fremtiden har en god akuttberedskap slik at innbyggere er trygge om uhellet skulle være ute. Det er også i samsvar med Sundvoldenerklæringen som understreker betydningen at trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn for innbyggere.

Odda

Odda sykehus har, med et mindre befolkningsgrunnlag, andre utfordringer enn Stord. Videre har Odda har særlige utfordringer med at vær og vind ofte gjør mulighetene for å transportere pasienter videre til større sykehus vanskelig.

Hordaland Høyre mener det er viktig at Odda sykehus også i fremtiden har en god akuttberedskap slik at innbyggere er trygge om uhellet skulle være ute. Det er også i samsvar med Sundvoldenerklæringen, som understreker betydningen av trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det. Hvordan denne akuttberedskapen opprettholdes ved Odda sykehus, er opp til det regionale helseforetaket.

Hordaland Høyre ønsker

  • at de regionale helseforetakene skal sørge for at den lokale akuttberedskapen har et høyt faglig nivå, slik at pasientene får forsvarlig hjelp.
  • at Stord sykehus fortsatt får opprettholde akuttkirurgisk beredskap også i fremtiden.
  • at Odda sykehus skal sikres og videreutvikles i samarbeid med Helse-Vest.