Fylkeslederens tale på landsmøtet

Med flere hundre taler på Høyres landsmøte er det vanskelig å bli husket. Heldigvis vet fylkesleder Peter Christian Frølich hvordan du får 1000 deltagere til å lytte.

Her e ein rapport i frå året som gjekk 

Og opptur på måling på måling me fekk
 
Men klagekor ledes av Jonas Gahr Støre
Me gjer for mykje, for lite: Ein salig røre!
 
Før valet dei spådde om dommedag 
Om roser som døyr og om velferdsbedrag 
Om tapt kvinnekamp, og homser i skap 
Vårt land skulle ende i borgerlig skrap 
 
Men rosene blømer – dei slett ikkje dør 
Og homsane er her som aldri før! 
Og kvinner og menn har meir jamstelte rolle
Så Ap kan rusle og ta seg ein bolle.
 
SV fêr frem med uturvande stil 
Dei vil skatte bort jobbar, ta fra oss vår bil 
Men kanskje dei ikkje endå har ensa: 
Det begynn å bli laaangt opp til sperregrensa 
 
Ap dei fremjar program lik ein dåre 
Program som gjer høgvyrde høgrefolk såre 
Dei trur det flyt over med melk og med honning 
Og nokon vil ikkje ha konge og dronning!? 
 
Me vil ha veg i kvar by og kvar bygd 
Og arbeid - det må erstatta trygd!
Tida var omme for prat og for snakk, 
Lærerens status skal opp fleire hakk 
 
Me arbeidar i lag med Knut Arild og Grann'e 
Ja, det har nokon og kvar fått sanne 
Når budsjett skal lagast får me pine i skrotten 
Men då set me vår lit til gode Svein Flåtten! 
 
Politifolk er tilsatt i haug og i flust 
Og kommunereformen er framleist robust 
Me kuttar i køer på grunn av han Bent 
Men situasjonen i Midtausten er framleis spent 
 
Så vårt Forsvar skal rustast til 2 BNP 
(– eller vent nå litt, kordan var nå det? )
 
Men om russen kjem og trugar vårt land, 
Så sender me på dei vår sintaste mann 
For sjølv Putin må fly over stein, over stokk
Når gode Per Sandberg går heilt amok!