Hordaland Høyre ønsker å opprettholde Austrheim videregående

Hordaland Høyres fylkestingsgruppe ønsker å opprettholde Austrheim videregående skole.

I skolebruksplanen for 2017-2030 går Hordaland fylkeskommune inn for å legge ned Austrheim videregående og flytte tilbudet til Knarvik videregående skole. For deler av Nordhordland, slik som for eksempel Fedje, nordre del av Austrheim og vest i Masfjorden, vil dette bety at ungdommer i 15-16 års alderen ikke vil ha andre muligheter enn å bo på hybel for å gå på skolen. «Faren for fraflytting øker dersom hele familier bestemmer seg for å flytte til mer sentrale områder i nærheten av en videregående skole. Et betydelig del av elevene vil da også ha lengre reisetid til skolen, enn det som er anbefalt av Hordaland fylkeskommune. Også elever fra Gulen og Solund i Sogn og Fjordane, som i dag går på skole i Austrheim vil få problemer med å nå skolen i tide», sier Høyres fraksjonsleder i komite for opplæring Christer Lilleskare Olsen.

Høyre ønsker å opprettholde Austrheim videregående skole og gjennomføre det tidligere vedtaket i fylkeskommunen, om at det opprettes en 8-13 skole i Austrheim. På disse såkalte 8-13-skolene går elever fra 8. klasse på ungdomsskolen til tredjeklasse på videregående på samme skole. Et av formålene med dette løpet er å få til et mer helhetlig skoleløp, og mindre frafall av videregående-elever

Austrheim vgs har et tett og godt samarbeid med både kommunene og næringslivet i Nordhordland. Tilgangen til lærlingplasser og praksisplasser er god, og andelen elever i Nordhordland som dropper ut av videregående skole er lavere enn landssnittet. «Næringslivet i området vil ha trong for kvalifisert arbeidskraft, og Austrheim vidaregåande skule er viktig for nettopp å rekruttere kvalifiserte medarbeidarar til verksemder i området. Det er trong for kompetanseutvikling innan eksisterande næringar og for å kunne utvikla nye næringar», påpeker Høyres fylkestingsmedlemmer fra Nordhordland May Eva Sandvik (Lindås) og Nils Marton Aadland (Meland)

Av de kriteria som Hordaland fylkeskommune selv ligger til grunn for en fremtidig skolestruktur, er Høyre av den mening at Hordaland fylkeskommune i forslag til skolebruksplan gjennom sine konklusjoner legger alt for stor vekt på økonomisk innsparing i Nordhordland og Høyre mener at det ikke er tatt nok hensyn til andre viktigste kriteria, som reisetid og det allerede etablerte samarbeidet med kommunen og næringslivet.

En hovedoppgave til Hordaland fylkeskommune er å væra pådriver for regional utvikling, og å sikre nyskaping, bærekraft og gode levevilkår for de som bor i fylket. Hordaland Høyre vil bidra til denne oppgaven, ved å opprettholde Austrheim videregående skole.

 

Foto: www.strilen.no