Hordaland Høyre søker ny fylkessekretær

Hordaland Høyre søker ny fylkessekretær. Vi kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke organisasjonen og din egen arbeidshverdag. Vi håper du vil søke!

Vi søker en person som trives med både utfordringer og ansvar, som kan videreutvikle Hordaland Høyre som organisasjon, bidra til stadig økende aktivitet i lokallagene og fylkeslaget og støtte arbeidet med å få gjennomslag for Høyres hjertesaker.

Arbeidsoppgaver

Fylkessekretær er sekretær for arbeidsutvalget i Hordaland Høyre, samt politisk og organisatorisk rådgiver for fylkespartiet. Arbeidet innebærer oppfølging av vedtak i organisasjonen, veiledning av lokale tillits- og folkevalgte, og gjennomføring av nominasjonsprosesser og valgkamper.

Fylkessekretæren er ansvarlig for den daglige driften av Hordaland Høyre, herunder økonomistyring og rapportering til det offentlige. Fylkessekretær har ansvar for driften av Høyres hus i Kong Oscars gate 14. Fylkessekretær har arbeidsgiveransvar for fylkespartiets ansatte (fem personer ordinært, noe flere i forbindelse med valgkamp).

Hva vi søker

Vi søker en analytisk og selvgående person som har god kjennskap til organisasjon og politikk. Søkere bør ha erfaring fra å jobbe med administrative oppgaver, kjenne til arbeid med sosiale medier og digitale verktøy. 

Egenskaper hos søkere:

  • Stor arbeidskapasitet og resultatorientert
  • Fleksibel og helhetstenkende, med gode lederegenskaper
  • Evne til å kommunisere tydelig med alle nivå i organisasjonen
  • Gode samarbeidsegenskaper, med evne til å bygge langsiktige relasjoner både internt og eksternt
  • Nytenkende, åpen og endringsvillig

Siden fylkessekretær har ansvar for mange og varierte oppgaver ønsker vi søkere som er ryddige og kan ta ansvar for å styre sin egen arbeidshverdag. Søkere må dele Høyres grunnsyn.

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr kontorer i Høyres hus i Kong Oscars gate 14 i Bergen, sammen med hyggelige kollegaer. Stillingen lønnes etter avtale. Kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med oppfølging av lokallag, møter og seminarer. Noe reisevirksomhet må også påregnes. Det er en fordel å kjenne godt til Hordaland fylke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende fylkessekretær Charlotte Spurkeland, tlf: 928 66 652, eller til fylkesleder Peter Christian Frølich, tlf: 415 20 873.

Søknadsfrist

Søknad med CV og relevante attester/referanser sendes innen 13. september til charlotte.spurkeland@hoyre.no. Tiltredelse er så snart som mulig, og innen 1. januar 2018.