Fjell, Sund og Øygarden blir størst i vest

Mandag 20. juni vedtok kommunestyrene i Fjell, Sund og Øygarden å gå sammen for å bli Hordalands nest største kommune, etter Bergen. 

Vedtaket var enstemmig i Fjell kommunestyre og i Sund gikk 18 av 21 representanter for en sammenslåing. I Øygarden tok debatten litt lenger tid, men til slutt falt de også ned på et ja-flertall med 15 stemmer for og 8 stemmer imot en ny storkommune.

- "Vi kan danne Norges mest fremtidsrettede kommune", sier Fjell Høgres varaordfører Tom Georg Indrevik om kommunesammenslåingen!

Etter kommunestyremøtene var det dekket på til fest for de folkevalgte på Panorama Hotell og Resort – lengst sør i Sund kommune.

- Jeg lovet ungdomspartiet at hvis det ble vedtatt en kommunesammenslåing, skulle jeg gå fra lengst nord i Øygarden, til lengst sør i Sund, så nå blir det langtur på meg, sier en svært godt fornøyd varaordfører i Fjell kommune, Tom Georg Indrevik (H).

- Det er en litt spesiell dag. Jeg satt og tenkte i går på hvilket privilegium det er å være med på dette. Sund har vært egen kommune så lenge, og det er få lokalpolitikere som får være med på dette historiske øyeblikket, sier Kari-Anne Landro (H), ordfører i Sund.

Den nye storkommunen vil ha 36.500 innbyggere. Nærmere 27.000 av dem bor i Fjell. Øygarden er minst med 4800 innbyggere.

I tillegg til kommunenes menn og kvinner, var også kongens mann i Hordaland, fylkesmann Lars Sponheim, på plass på festmiddagen.

- Dette er et historisk vedtak, sier han.

Han mener det var helt vesentlig å få på plass den nye storkommunen vest for Sotrabrua.

Sponheim mener det er viktig at det nå kommer sterke kommuner rundt