Nominasjon av kandidater til stortingsvalget i 2017

Hordaland Høyres nominasjonskomite har startet sitt arbeid

Fylkesstyret i Hordaland Høyre valgte 25.04 nominasjonskomiteen som skal legge frem forslag til kandidater for stortingsperioden 2017-2021. Listen skal velges av nominasjonsmøtet i Hordaland Høyre 29. oktober 2016.

Nominasjonskomiteen er:

Monica Mæland (Leder, Bergen)

Martin Smith-Sivertsen (Bergen)

Anette Dybvik (Bergen)

Nils Marton Aadland (Nordhordland)

Øyvind Lernes (Sunnhordland)

Morten Storebø (Midthordland)

Erlend Nævdal-Bolstad (Voss/Hardanger)

 

Observatører med tale- og forslagsrett:

Berit Anita Larsen (Hordaland Senior Høyre)

Emma Erlandsen (Hordaland Unge Høyre)


Statsminister Erna Solberg har svart komiteen at hun ønsker å stå på Hordaland Høyres liste ved valget i 2017.

Nominasjonskomiteen har spurt sittende stortingsrepresentanter hvorvidt de ønsker å stille seg til disposisjon for partiet i kommende stortingsperiode. 


Slik har representantene svart: 

Øyvind Halleraker - ønsker ikke å stille som stortingsrepresentant

Peter Christian Frølich - stiller seg til disposisjon for partiet

Torill Eidsheim - stiller seg til disposisjon for partiet

Sigurd Hille - stiller seg til disposisjon for partiet

Ove Trellevik - stiller seg til disposisjon for partiet

Erik Skutle - stiller seg til disposisjon for partiet