Øystesevassdraget vernes!

Regjeringen sier nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget, og går inn for vern av både nedre og øvre del. Hordaland Høyre har fått gjennomslag for vår politikk, sier fylkesleder Peter Christian Frølich. 

I dag kom statsminister Erna Solberg og olje og energiminister Terje Søviknes med nyheten om at regjeringen sier nei til kraftutbygging, og ja til vern av både øvre og nedre del av Øystesevassdraget. 

Et unikt vassdrag

– Dette er et unikt vassdrag. Det er et av de siste urørte vassdragene som renner fritt fra fjell til fjord, og saken har også skapt et stort nasjonalt og lokalt engasjement, sier Erna Solberg til Bergens Tidende i forbindelse med nyheten.

Hordaland Høyre vedtok på fylkesstyremøte i april at fylkeslaget går inn for vern av vassdraget. Dette handler om konservatisme i praksis, mener Høyres 3. kandidat til stortinget og leder i Hordaland Høyre, Peter Christian Frølich.

– Bevaring av naturverdier som Øystesevassdraget er konservatisme i praksis. Det handler om å ta vare på naturen vår for fremtidige generasjoner, sier Peter Chr. Frølich.