Sotra sambandet

Det var ikke mangel på spørsmål fra journalistene da veivesenet sammen med ordfører i Fjell, Eli Årdal Berdal og byråd i Bergen, Henning Warloe, arrangerte pressekonferanse om Sotrasambandet.

"Dette er en stor dag. Endelig ser vi resultatet av det vi har jobbet for i så mange år, sa en munter Eli Årdal Berdal til Bergens Tidende."

Som kjent legger veivesenet nå opp til en ny Sotrabro som skal bli en hengebro med fire felt. Hele prosjektet strekker seg over 9,4 kilometer, fra Koltveit til Storavatnet. Prosjektet har en prislapp 8,9 milliarder kroner, og viser Høyres vilje til å satse på infrastruktur i regionen.

"Dette er det viktigste samferdselsprosjektet i vår region nå. Dette er en strekning der vi har nesten like mye pendling hver vei, og vi har sett hvor sårbart sambandet kan være, sa Henning Warloe til BT på pressekonferansen."

Nesten halvparten av lengden skal ligge i tunnel. I tillegg blir det nå 20 broer på totalt 1,4 kilometer, der Sotrabrua blir den lengste av dem, med et spenn på 600 meter. Det er også planlagt sykkelvei of fortau.