Vil du være med å vinne valget i Hordaland?

Stilling som kampanjesjef i Hordaland Høyre. 

Hordaland Høyre er i gang med å planlegge valgkampen i 2017. Vi kommer til å gjøre flere ansettelser frem mot valget, men i første omgang skal vi ansette vår lokale kampanjesjef. Kampanjesjefen skal i tett samarbeid med Høyres hovedorganisasjon gjøre organisasjonen klar for valgkampen i Hordaland.

Oppgaver vil innebære planlegging av valgkampen, oppfølging av kandidater herunder mediearbeid, opplæring av valgkampmedarbeidere og utarbeidelse av materiell. Vi søker en arbeidsom og initiativrik person som tenker langsiktig og strategisk. Det er ønskelig med erfaring fra politisk arbeid og kommunikasjonsarbeid. Gode samarbeidsevner vektlegges. Søker må påregne arbeid både på kveldstid og helger. Arbeidssted er Høyres hus i Bergen.

Stillingen er i første omgang 50 prosent, og søker må påregne utvidelse til 100 prosent i løpet av våren 2017.

Lønns- og arbeidsvilkår avtales nærmere i forbindelse med ansettelse. Spørsmål om stillingen kan rettes til fylkessekretær Charlotte Spurkeland på chaspu@hoyre.no. Søknad sendes til chaspu@hoyre.no innen 16. september 2016.