Vår visjon

Askøys befolkning vokser stadig raskere, og det gir vår kommune store muligheter. Høyre ønsker å bruke disse mulighetene til å utvikle Askøy på en fornuftig og fremtidsrettet måte, der vi lar folkeveksten tjene hele øyen.

Våre hovedsaker

En skole som gir muligheter for alle

Prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet – tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte

Barnehage

Innføre gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

Et blomstrende idretts- og kulturliv

Bidra til å tilrettelegge for flere fritidsaktiviteter i kommunen, og arbeide for at dette skjer i samspill med skoler og andre institusjoner

Helsetjenester av høy kvalitet

Sikre at kommunens legevakttjeneste kan betjene publikum raskt og effektivt

Se vår politikk

Askøy kommune

Hordaland

Kontakt

Maria Wåde
Leder
Telefon: +4740300123

Aktuelt

Temaplan Barn og Familie

Temaplan Barn og Familie er et strategisk dokument for de fire tjenestene som er organisert i denne fagavdelingen; helsesøstertjenesten,...

Våre folk