Vår visjon

Askøys befolkning vokser stadig raskere, og det gir vår kommune store muligheter. Høyre ønsker å bruke disse mulighetene til å utvikle Askøy på en fornuftig og fremtidsrettet måte, der vi lar folkeveksten tjene hele øyen.

Våre hovedsaker

En skole som gir muligheter for alle

Prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet – tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte

Barnehage

Innføre gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

Et blomstrende idretts- og kulturliv

Bidra til å tilrettelegge for flere fritidsaktiviteter i kommunen, og arbeide for at dette skjer i samspill med skoler og andre institusjoner

Helsetjenester av høy kvalitet

Sikre at kommunens legevakttjeneste kan betjene publikum raskt og effektivt

Se vår politikk

Askøy kommune

Hordaland

Kontakt

Maria Wåde-Engelsen
Leder
Telefon: +4740300123

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Aktuelt

Temaplan Barn og Familie

Temaplan Barn og Familie er et strategisk dokument for de fire tjenestene som er organisert i denne fagavdelingen; helsesøstertjenesten,...

Våre folk