Søk

Askøy Høyres program for 2015 - 2019

Vi nærmer oss valg på nytt kommunestyre og her kan du lese hvordan Høyre vil utvikle Askøy videre. Vi har ambisjoner for Askøy!

Kjære Askøyværing.

Den 14. september er det kommunevalg, da skal askøyværingene avgjøre hvem som skal styre Askøy de neste fire årene. Jeg er Høyres ordfører kandidat og jeg er klar for å påta meg denne viktige oppgaven sammen med Høyres kandidater. Å være Askøys ordfører er en ansvarsfull og krevende oppgave, som krever samarbeid, entusiasme og handlekraft.

I 8 år har Høyre vært en del av det politiske flertallet og vi er stolt over det vi har fått til i denne perioden. Hardt og målbevisst arbeid over tid har gitt resultater. Gjennom programmet legger vi grunnlaget for en stø kurs videre – for en videre utvikling av kommunen.

Vi sier ja til vekst – ikke fordi befolkningsvekst er et mål i seg selv, men fordi veksten gir muligheter til å utvikle Askøy til å bli en enda bedre kommune. Veksten medfører også utfordringer. Flere mennesker og flere arbeidsplasser skaper press på kommunens arealer, tjenester og transportsystemer. Dette skal møtes med flere boliger, arbeidsplasser og utbygging av skoler, barnehager og helsetjenester.
Inkludering, likeverd og likestilling skaper mangfold. Det er disse grunnleggende verdiene som sikrer åpenhet og deltagelse for alle. Vi er optimister på vegne av Askøy og de neste årene vil vi fornye, videreutvikle og forbedre Askøy.

Askøy skal være en raus og inkluderende kommune med størst innsats overfor de som har de største behovene. Alle mennesker har ressurser, og disse skal mobiliseres til beste for den enkelte og for fellesskapet.
Askøy har i dag et mangfoldig, levende og inkluderende idretts- og kulturliv. Frivilligheten er en utrolig viktig ressurs i vår kommune, Høyre ønsker også i fremtiden å spille på lag med de frivillige.
Askøy kommune vil gjøre store investeringer de neste ti årene. Barnehager, skoler, tilbud til eldre, idrettsanlegg, kulturhus og veier. Store investeringer krever finansiell styring og disiplin, slik at kommunen til enhver tid kan betjene lån og avdrag. Da må driften være i balanse, og det må settes av midler til investeringene.
I dette programmet peker vi ut retningen vi ønsker kommunen skal utvikle seg i. Sammen skaper vi det gode livet i fremtidens Askøy.

Kandidatene på Høyres liste er dyktige mennesker som kjenner Askøysamfunnet godt. De er engasjerte, samarbeidsorienterte og ønsker å finne de beste løsninger for kommunen.

For å gjennomføre de gode løsningene er samarbeid viktig; samarbeid med innbyggerne, med frivilligheten, med næringslivet, med kommunes administrasjon, med nabo kommuner, regionale og sentrale myndigheter og på tvers av politiske skillelinjer. Høyre har vist at vi kan samarbeide og derved finne de gode løsningene. Dette er avgjørende for å sikre en positiv og god utvikling også de neste fire årene.

Jeg er klar for å fortsette som Askøys ordfører. Gi Høyre din stemme 14. september og vi skal arbeide for at Askøy fortsatt skal være et godt sted å bo og leve for alle askøyværinger.
Godt valg!

Siv Høgtun, Høyres ordførerkandidat


Last ned hele programmet her: