Kontakt

Adresse

Postboks 80
5321 KLEPPESTØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Askøy Høyre

Askøy Høyre ledes av Maria Wåde

Vi sier ja til vekst – ikke fordi befolkningsvekst er et mål i seg selv, men fordi veksten gir muligheter til å utvikle Askøy til å bli en enda bedre kommune. Veksten medfører også utfordringer. Flere mennesker og flere arbeidsplasser skaper press på kommunens arealer, tjenester og transportsystemer. Dette skal møtes med flere boliger, arbeidsplasser og utbygging av skoler, barnehager og helsetjenester. Høyre ønsker å utvikle Kleppestø til et levende sentrum som gir gode funksjoner til innbyggerne og næringslivet. For en kommune i vekst er det viktig å ta hele kommunen i bruk, og det skal fortsatt være lett tilgang for alle askøyværinger til grøntområder og kysten. Askøy skal ha et mangfoldig boligtilbud med variasjon i pris og størrelse og med vekt på tilgjengelighet, livsløpsstandard, bevaring og miljøvennlig boligbygging og rehabilitering.