Politikk

Vi sier ja til vekst – ikke fordi befolkningsvekst er et mål i seg selv, men fordi veksten gir muligheter til å utvikle Askøy til å bli en enda bedre kommune. Veksten medfører også utfordringer. Flere mennesker og flere arbeidsplasser skaper press på kommunens arealer, tjenester og transportsystemer. Dette skal møtes med flere boliger, arbeidsplasser og utbygging av skoler, barnehager og helsetjenester.

Våre hovedsaker

En skole som gir muligheter for alle

Prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet – tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte

Barnehage

Innføre gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

Et blomstrende idretts- og kulturliv

Bidra til å tilrettelegge for flere fritidsaktiviteter i kommunen, og arbeide for at dette skjer i samspill med skoler og andre institusjoner

Helsetjenester av høy kvalitet

Sikre at kommunens legevakttjeneste kan betjene publikum raskt og effektivt

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her