Kontakt

Adresse

Reidunn Nordeide
5392 STOREBØ

Våre folk

Se våre politikere

Om Austevoll Høgre

Austevoll Høgre ledes av John Bjørnar Jørgensen

Sidan Høgre vart stifta har partiet vore blant dei mest tonegivande i Austevoll. Hovudoppgåva vår er, og har alltid vore, å bidra til å gjere Austevoll-samfunnet til ein betre stad å bu og leve i.