Kontakt

Adresse

Austrheimsvegen 1464
5943 AUSTRHEIM

Våre folk

Se våre politikere

Om Austrheim Høgre

Austrheim Høgre ledes av Rikke Heldal Hope

Austrheim Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.