Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Offentleg forvalting - god styring, betre kommune

Høgre skal fremme ein ansvarleg styringspolitikk som gir innbyggarane eit best mogleg tilbod. Det er dei rette prioriteringane som gir oss dei resultata me ynskjer.

Barnehagar og skular - kunnskap, læring og trivsel

Høgre vil legge til rette for læring gjennom heile livet. Dei gode vilkåra skapar me gjennom tidleg innsats, god fagleg kvalitet, skule-heim samarbeid, tiltak som fremmar lærelyst og trygge omgjevnader

Helse og omsorg - kvalitet i omsorga

Høgre vil møte utfordringar i helsesektoren ved å satse på førebyggjande tiltak, engasjere eldre til ein aktiv alderdom og sjå til at det finst eit godt tenestetilbod for alle pleie- og omsorgstrengande.

Kultur og fritid - trygge lokalsamfunn

Høgre meiner at eit levande og rikt kulturliv er viktig for livskvalitet, læring og helse. Høgre vil ha eit mangfald av kulturuttrykk, og vi meiner det er med på å gjere Austrheim til ein meir attraktiv stad å leva.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her